Ele.ro - Dezvaluie ceea ce esti!
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI "Cola - World on my plate"Perioada concursului: 10.10.2011 - 30.10.2011SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului "Cola - World on my plate" este S.C. Active Soft S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 3, sectiunea 1, sector 2, avand cod unic de inregistrare 14309651, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J40/9830/2001, (denumita in continuare "www.ele.ro"), cu sprijinul BV MCCANN ERICKSON SRL, cu sediul in Bucuresti, str.Jules Michelet nr.18, sector 1,in calitate de Agentie de publicitate , reprezentant al Coca Cola Services NV in Romania.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit pe toata durata desfasurarii concursului pe site-ul www.ele.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI Concursul se va desfasura pe internet prin intermediul site-ului www.ele.ro in sectiunea concursuri. SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 10.10.2011- 30.10.2011 SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul "Cola - World on my plate" este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10.10.2011, rezidenti in Romania, care sunt inregistrati pe site-ul www.ele.ro (denumiti, impreuna, in continuare "Utilizatorii"). in cazul in care persoana care obtine castigul este o persoana incapabila din punct de vedere juridic aceasta este indreptatita sa intre in posesia castigului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc.), fiind necesara dovedirea de catre acesta a calitatii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaza a fi prezentat www.ele.ro.

La acest concurs nu pot participa angajatii www.ele.ro si ai celorlalte companii implicate in organizarea promotiei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

In cazul participarii la concurs se considera ca Utilizatorii cunosc si accepta prezentul Regulament.
SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTUI CONCURS Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestui concurs si nici schimbarea premiilor intre castigatori.

Nr. Categorie premiu Modul de acordare Nr. premiilor Tipul castigului
1. Castigator etapa 1 Primii clasati in perioada 10 - 15.10.2011 7 Un bax a cate 6 doze Coca Cola 0.33 l
2. Castigator etapa 2 Primii clasati in perioada 16 - 20.10.2011 7 Un bax a cate 6 doze Coca Cola 0.33 l
3. Castigator etapa 3 Primii clasati in perioada 21 - 25.10.2011 7 Un bax a cate 6 doze Coca Cola 0.33 l
4. Castigator etapa 4 Primii clasati in perioada 26 - 30.10.2011 7 Un bax a cate 6 doze Coca Cola 0.33 l


Utilizatorul care a adunat cel mai mare punctaj pe toata perioada concursului (10.10.2011 - 30.10.2011) va castiga un robot de bucatarie.

Un utilizator poate castiga o singura data un bax a cate 6 doze Coc-Cola 0.33 l la etapele de concurs. In cazul in care un utilizator a castigat etapa cu nr 1 ramane inscris in cursa pentru produsul "robot de bucatarie" insa nu mai poate castiga 6 doze Coc-Cola 0.33 l in celelalte etape.

Valoarea totala a premiilor este de 685,44 Ron, TVA si impozit inclus.
SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR Premiile se acorda in urma clasamentului partial pentru fiecare etapa. Din clasamentul partial se elimina castigatorii etapelor anterioare. Publicarea si anuntarea castigatorilor vor avea loc in termen de 72 ore de la incheierea concursului. Castigatorii vor primi un mesaj de instiintare pe adresa de e-mail indicata la inregistrare pe site. Castigatorilor li se vor acorda premiile doar daca trimit un e-mail de confirmare in termen de 5 zile de la primirea e-mailului de anuntare a castigatorului, care sa cuprinda urmatoarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site si numarul de telefon. Aceste date trebuie sa coincida cu datele indicate la inregistrare pe site de catre castigator, iar in caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

In cazul in care www.ele.ro nu primeste e-mailul de confirmare de la castigator in termen de cinci zile de la anuntarea castigatorului prin e-mail trimis de catre www.ele.ro catre castigator, castigul se anuleaza.

Castigatorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a castigului. Acestia trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

Persoanele care obtin premii nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani, sau in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor castigului.

Organizatorul se va ocupa de trimiterea premiilor.
SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATE www.ele.ro se obliga sa pastreze confidenTialitatea datelor personale ale Utilizatorilor in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001

Toate datele personale ale Utilizatorilor vor deveni proprietatea www.ele.ro, cu toate drepturile care decurg de aici. Utilizatorii sunt de acord ca datele personale sa le fie utilizate atat pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte plati sau obligatii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca www.ele.ro poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament.

Participantii, incluzand si castigatorii, accepta prin prezentul regulament ca numele, fotografiile si materialele filmate cu ei sa fie facute publice si utilizate in scop publicitar, fara alte obligatii.

Utilizatorii se obliga sa participe la concurs doar in nume propriu.

Utilizatorii sunt de acord si se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de creatie intelectuala ale www.ele.ro asupra tuturor materialelor puse la dispozitie de catre www.ele.ro pe site pentru desfasurarea concursului, incluzand dar fara a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt continut. Utilizatorii se obliga sa nu fraudeze sau atace prin orice metode si in orice masura sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfasurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv.

Utilizatorii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata catre www.ele.ro, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII www.ele.ro nu isi asuma nici o obligatie pentru transmiterea si primirea mesajelor de confirmare privind castigarea concursului sau orice alte mesaje in legatura cu desfasuarea concursului sau privind concursul, si nici pentru eventualele erori de transmitere si primire a acestor mesaje.

www.ele.ro isi rezerva dreptul de a lua orice fel de masuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfasurarii acestuia.

Utilizatorii sunt de acord ca in cazurile de forta majora www.ele.ro si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al www.ele.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. www.ele.ro nu poate fi tras la raspundere pentru nicio alta situatie asupra careia nu detine controlul.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca www.ele.ro este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiile le sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt diponibile" si le folosesc pe riscul lor propriu, iar www.ele.ro nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiile, sau utilizarea acestora si orice efecte juridice / economice derivand din utilizarea acestora.
SECTIUNEA 10. LITIGII Eventualele litigii aparute intre www.ele.ro si Utilizatori se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul www.ele.ro. SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI Concursul se va intrerupe doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a www.ele.ro. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al www.ele.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundatia, incendiul, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii www.ele.ro. SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.

Concursul se desfasoara in perioada 10.10.2011 - 30.10.2011
Participa la concurs toate persoanele care posteaza o reteta respectand cerintele concursului.
Concursul se desfasoara in 4 etape. La sfarsitul fiecarei etape se vor alege 8 castigatori a cate un bax cu 6 sticle Coca Cola 0.33.
La finalul fiecarei etape va fi luat in considerare numarul total de prieteni stransi la masa de la toate retetele propuse de fiecare participant (ex. daca un user a posta 5 retete, iar la fiecare din ele are cate 2 invitati, va avea in total, 10 invitati);
Castigatorii vor fi cei care au strans cat mai multi prieteni la masa.
Premiul cel mare: userul care are cel mai mare punctaj la finalul celor 4 etape ale concursului va castiga un robot de bucatarie.

Mecanism concurs:
Pentru a posta retetele si a fi inscrisi in concurs participantii trebuie sa fie autentificati pe site-ul www.ele.ro sau cu ajutorul Facebook
Dupa autentificare, participantul trebuie sa aleaga una din cele 8 combinatii de ingrediente listate.
Fiecare reteta propusa trebuie sa contina obligatoriu cele trei ingrediente care figureaza in combinatia aleasa. Pe langa cele 3 ingrediente obligatorii, participantul poate aleage si alte ingrediente care sa faca parte din reteta propusa de el.
Dupa propunerea retetei participantul trebuie sa distribuie link-ul la care se gaseste reteta lui catre cat mai multi prieteni, pentru a aduna voturi.
Un user unic poate vota o reteta doar o singura data. Acelasi user unic poate vota mai multe retete ale aceluiasi participant;
Pentru a intra in concurs si pentru a aparea in pagina de clasament concurs un participant trebuie sa aiba cel putin un invitat la masa.
SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE BV MCCANN ERICKSON SRL se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitele aferente premiilor acordate in cadrul concursului, urmand a le vira institutiilor publice competente in conformitate cu Legea 571/2003, art. 78 si 79, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor.