REGULAMENTUL OFICIAL CONCURSULUI ONLINE
"Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS"

Perioada concursului: 16 decembrie - 27 decembrie 2013


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului online "Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS" este Sensiblu, cu sediul social in localitatea Mogosoaia, judetul Ilfov, Str. Ciobanului nr. 133, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J23/1190/2009 , avand cod unic de inregistrare 25575489 (denumita in continuare "Organizator").

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil pe toata durata desfasurarii concursului in pagina dedicata Boots - Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS, din site-ul www.ele.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mentionat mai sus.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFasURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe internet, exclusiv prin intermediul site-ului www.ele.ro, administrat de S.C. Active Soft S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 3, Sectiunea 1, Sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/9830/2001, avand cod unic de inregistrare RO14309651, unde a fost dezvoltata pagina speciala a concursului Boots.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 16 decembrie - 27 decembrie 2013.
Prima zi de competitie este 16 decembrie 2013, ora 12:00, iar ultima zi de competitie este 27 decembrie 2013, ora 12:00, ora la care vom finaliza competitia.
Premiile vor fi acordate in functie de numarul de voturi strans de participante, pe perioada campaniei Boots - Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS.
Primele 10 participante, ca numar de voturi stranse vor primi cate un pachet special Boots.
In masura in care numarul participantelor care detin acelasi numar de voturi depaseste numarul de premii acordate in concurs, Organizatorul va realiza o tragere la sorti, din cele X participante semi-finaliste, care detin acelasi numar de puncte Softul electronic, folosit pentru tragere la sorti este www.random.org.

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul "Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS" este deschis tuturor Utilizatorilor de internet rezidenti in Romania, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii concursului, care detin un cont de Facebook valid si se inregistreaza cu nume, prenume si adresa de e-mail in pagina speciala a concursului Boots din site-ul www.ele.ro.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Organizatorul consursului este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

La acest concurs nu pot participa angajatii Sensiblu. si Active Soft S.R.L. si ai celorlalte companii implicate in organizarea promotiei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

In cazul participarii la concurs se considera ca Utilizatorii cunosc si accepta prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Pentru a participa la concursul "Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS", in intervalul 16 decembrie - 27 decembrie 2013, Utilizatorii trebuie sa:
- se acceseze pagina dedicata concursului Boots, din site-ul www.ele.ro
- aleaga unul din template-urile speciale Boots si sa isi creeze propriul Manifest pentru cadoul perfect
- introduca manifestul propriu - cum considera ca trebuie sa fie cadoul perfect, dedicat celor dragi - in campul destinat textului si sa completeze campurile ce ii solicita datele personale (camp nume, camp prenume si adresa de email)
- dea Salveaza manifest si sa distribuie manifestul pe pagina personala de Facebook, invitand astfel prietenii, sa adere la manifestul personal, acordandu-i vot, in concursul Boots

Orice Utilizator invitat de catre Participant poate sa participe si el la concursul "Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS". Dupa ce voteaza manifestul prietenului care l-a invitat in concurs, participantul isi poate crea propriul manifest pentru cadoul perfect, urmand pasii detaliati mai sus.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestui concurs si nici schimbarea premiilor intre castigatori.

Nr.Categorie premiuComponentaNr. premiilorTipul premiuluiValoarea premiului cu TVA inclus
1.PAMPER SELECTION BOX Oja unghii Duck Egg 5ml,
Sare de baie capsuni 20g,
Ojaunghii Pink 5ml,
Sare de baie lamaie 20g,
Oja unghii Camel 5ml,
Sare de baie menta 20g,
Gel de dus lamaie 140ml,
Balsam de buze menta 7g,
Gel de dus capsuni 140ml,
Balsam de buze zmeura 7g,
Unt de corp capsuni 100ml.
1079 de lei


SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi acordate la finalul celor doua saptamani de concurs, in functie de numarul de voturi stranse de participanti, pe perioada campaniei "Boots - Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS".
Primele 10 participante, ca numar de voturi stranse vor primi cate un pachet special Boots.
In masura in care numarul participantelor care detin acelasi numar de voturi depaseste numarul de premii acordate in concurs, Organizatorul va realiza o tragere la sorti, din cele X participante semi-finaliste, care detin acelasi numar de puncte. Softul electronic, folosit pentru tragerea la sorti este www.random.org.
Tragerea la sorti se va realiza pe 27 decembrie 2013, iar castigatorii vor fi anuntati pe pagina concursului in data de 27 decembrie 2013, cel tarziu orele 17:00. Pe durata competitiei, un utilizator poate primi un singur pachet de produse Boots.

Castigatorii vor primi un mesaj de instiintare pe adresa de e-mail pe care au utilizat-o pentru a participa la concursul "Boots - Daruieste cadouri din suflet cu BOOTS".

Castigatorii vor fi validati numai daca trimit un e-mail de confirmare la adresa concurs@ele.ro in termen de 2 zile (pana cel tarziu pe data de 30 decembrie 2013, ora 12:00), de la primirea e-mailul de anuntare a castigatorilor, care sa cuprinda urmatoarele date de contact: nume, prenume, numarul de telefon, copie a cartii/buletinului de identitate si adresa la care doresc sa li se trimita premiul.

In cazul in care Organizatorul nu primeste e-mailul de confirmare de la Castigator in termen de doua zile de la anuntarea castigatorilor, prin e-mailul trimis de catre Organizator catre castigatori, premiul se anuleaza.
Premiile acordate se vor trimite prin curier, intr-un termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data publicarii listei finale de castigatori pe pagina concursului. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa prezinte un act de identitate valabil si sa semneze un proces-verbal de predare-primire.
Organizatorul nu este raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza adresei incorecte furnizate de catre Participantii Castigatori si nici pentru cheltuielile generate de ridicarea premiului in conditiile in care Castigatorul nu este gasit la adresa furnizata in cadrul concursului. Premiile nu vor mai putea fi revendicate ulterior de catre Castigator, ele ramanand in posesia Organizatorului.
Dupa inmanarea premiului, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie ce rezulta din prezentul Regulament cu privire la acordarea premiului. Orice reclamatie referitoare la premiu, ulterioara inmanarii sale, nu va fi luata in considerare.
Castigatorii concursului vor fi invalidati in urmatoarele conditii:
- Daca au incercat sa fraudeze concursul; decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoane specializate in domeniul informaticii si telecomunicatiilor si care au fost contractate de Organizator;
- Daca exista 3 castigatori care fac parte din aceeasi gospodarie (cu aceeasi adresa in actul de identitate), va fi invalidat castigatorul care a participat ultimul in concurs;
- Daca un Participant si-a creat conturi multiple si s-a inscris in concurs cu mai multe adrese de e-mail. In acest caz va fi invalidat si nici unul dintre conturile create nu va participa la concurs.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATE

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si numai in legatura cu desfasurarea prezentului concurs si a cazurilor in care Organizatorul si/sau imputernicitii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. in situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Organizatorul sau imputernicitii Organizatorului sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui participant, conform prevederilor legale aplicabile. Participantii la concurs sunt de acord ca datele personale sa le fie utilizate pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca Organizatorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament. Prin inscrierea in concurs si oferirea de date sau informatii cu caracter personal participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul campaniei.
Participantii, incluzand si castigatorii, accepta prin prezentul regulament ca numele, fotografiile si materialele filmate cu ei sa fie facute publice si utilizate in scop publicitar, fara alte obligatii.

Participantii la concurs se obliga sa participe doar in nume propriu.

Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de creatie intelectuala ale Organizatorului asupra tuturor materialelor puse la dispozitie de catre Organizator pe site pentru desfasurarea concursului, incluzand dar fara a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt continut. Participantii la concurs se obliga sa nu fraudeze sau atace prin orice metode si in orice masura sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfasurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv.

Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RaSPUNDERII

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor.

Organizatorul nu isi asuma nici o obligatie pentru transmiterea si primirea mesajelor de confirmare privind castigarea concursului sau orice alte mesaje in legatura cu desfasuarea concursului sau privind concursul, si nici pentru eventualele erori de transmitere si primire a acestor mesaje.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua orice fel de masuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfasurarii acestuia.

Participantii sunt de acord ca in cazurile de forta majora Organizatorul si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru nicio alta situatie asupra careia nu detine controlul.

In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiile le sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt diponibile" si le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiile, sau utilizarea acestora si orice efecte juridice / economice derivand din utilizarea acestora.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va intrerupe doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundatia, incendiul, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina concursului pe toata durata acestuia.
Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.